◆ ◇ 2020 ARTIST ◇ ◆

25th FOREST JAZZ ARTIST

`` Ryoko Takagi ''

Performers: Ryoko Takagi (pf) / Ayori Nishikawa (ds) / Tetsuji Shioda (b)

◆ ◇ 2019 ARTIST ◇ ◆

24th FOREST JAZZ ARTIST

`` Junko Makiyama ''

Performers: Junko Makiyama (vln) / Takana Miyamoto (pf) / Ryoichi Kayaya (perc) / Keisuke Torigoe (b)

23th FOREST JAZZ ARTIST

"Yosuke Yamashita Special Quartet"

Performers: Yosuke Yamashita (p) / Kosuke Sakai (b) / Tamaya Honda (ds) / Shinpei Nike (tp)

22th FOREST JAZZ ARTIST

Keiko Lee

Performers: Keiko Lee (vo) / Satoshi Yoshida (gt)

21th FOREST JAZZ ARTIST

`` Chihiro Yamanaka ''

Performers: Chihiro Yamanaka (p) / Hiroyuki Yamamoto (b) / Genki Hashimoto (ds)

20th FOREST JAZZ ARTIST

`` Gentle Forest Jazz Band ''

Performers: Gentle Kubota (tb) / Moto Murakami (tp) / Risaburo Matsuki (arrangement) / Kenichi Akatsuka (tp) / Yusuke Sase (tp) / Keita Zhangyo (tb / arrangement) / Otagaki "OTG" Masanobu (tb) ) / Shintaro Takahashi (tb) / Satoshi Ishikawa (b-tb) / Hiroki Tada (as / cl / arrangement) / Hiroshi Kanno (as / harmonica) / Matsuharu Ouchi (ts / cl / fl) / Makoto Ueno (ts / ss) Yuki Kojima (bs) / Kazuhiro Bessho (p / arrangement) / Tsuneharu Yagihashi (g) / Fujino "Digi" Toshio (wood bass) / Masanao Matsushita (ds) / Gentle Forest sisters <Miho Kimura / Nozomi Otsuka / Exit Yuichi>

19th FOREST JAZZ ARTIST

`` Traditional Jazz Group ''

Performers: Masaaki Tsutsui (tp) / Ken Aoki (banj) / Masahiro Goto (cl) / Katsuyuki Kawai (tub) / Hiroshi Kusudo (ds) / Tsunkei Sonoda (tb)

18th FOREST JAZZ ARTIST

`` We Three ''

Performers: Murakami "PONTA" Shuichi (dr) / Kosuke Sakai (b) / Yosuke Onuma (gt)

17th FOREST JAZZ ARTIST

"Norimasa Fujisawa"

Norimasa Fujisawa (vo)

16th FOREST JAZZ ARTIST

"Junko Onishi"

Junko Onishi (p) / Yosuke Inoue (b) / Shinnosuke Takahashi (ds)

◆ ◇ 2018 ARTIST ◇ ◆

15th FOREST JAZZ ARTIST

"Eri Ohno Quartet"

Eri Ohno (vo) / Junichiro Oguchi (p) / Yasuhiko Sato (b) / Daiki Hara (ds)

14th FOREST JAZZ ARTIST

`` Kiko Sumino TRIO ''

Yoshiko Kisumino (p) / Tetsuya Hayakawa (b) / Kuma Kuma (ds)

13th FOREST JAZZ ARTIST

"Takamitsu Ishizuka Spanish Seoul & Flamenco"

Takamitsu Ishizuka (vo.g) / Tomoaki (g) / Komobuchikiichiro (b) / Mimoto Ogi (per)

Tommy Snyder

12th FOREST JAZZ ARTIST

"Tommy Snake Dark Intet"

Tommy Snyder (ds.vo) / Shinji Akita (p) / Merlyn Kelly (b) / Jason Andres (sax) / Masa Obama (g)

Kazumi Watanabe

11th FOREST JAZZ ARTIST

`` Katsumi Watanabe ''

Kazumi Watanabe (g) / Ryu Kawamura (b)

Shinji Harada

10th FOREST JAZZ ARTIST

"Shinji Harada"

Hidemi Sasaki

9th FOREST JAZZ ARTIST

"Hidemi Sasaki"

Hidemi Sasaki (vo) / Kenji Kinmasu (p) / Tatsumi Takahashi (b)

Grace Maya

8th FOREST JAZZ ARTIST

Grace Mayatrio

Grace Maya (p.vo) / Hiroyuki Watanabe (ds) / Ryu Kawamura (b)

MALTA

7th FOREST JAZZ ARTIST

"MALTA Jazz Quartet"

MALTA (sax) / Miki Shigeno (p) / Gene Shigemura (ds) / Yutaka Yoshida (b)

Katsura Kobayashi

6th FOREST JAZZ ARTIST

"Katsura Kobayashi Quintet"

Kei Kobayashi (vo) / Hiroyuki Takubo (p) / Hiroshi Ikejiri (b) / Ryo Noritake (ds) / Akihiro Yoshimoto (sax)

jammin'Zeb

5th FOREST JAZZ ARTIST

『Jammin'Zeb』

≪jammin'Zeb≫Kojiro (vo) ・ Steve (vo) ・ Lensei (vo) ・ Simon (vo)
Yuichi Narita (p) / Yusuke Sato (b) / Masashi Nakao (key)

Naoko Terai

4th FOREST JAZZ ARTIST

"Naoko Terai Quintet"

Naoko Terai (vn) / Naoki Kitajima (p) / Ken Kaneko (b) / Ryo Arayama (ds) / Matsuoka "Matzz" Takahiro (per)

◆ ◇ 2017 ARTIST ◇ ◆

Louis Bage

3th FOREST JAZZ ARTIST

"Lewis Bage"

Luis Valle (tp, flh, vo) / Tetsuo Koizumi (b) / Hiromichi Tsugaki (p) / Kenji Imafuku (per) / Chie Suzuki (vib, mar)

Maeda Ueda

2th FOREST JAZZ ARTIST

"Maeda Ueda"

Masaki Ueda (vo, g) / Tomoji Hani (key) / Tatsuhiko Hizawa (b) / Yoshie.N (cho, vo)

Hideo Ichikawa Trio featuring Carroll Yamazaki

1th FOREST JAZZ ARTIST

"Hideo Ichikawa Trio featuring Carroll Yamazaki"

Hideo Ichikawa (p) / Carroll Yamazaki (vo) / Hiroshi Yoshino (b) / Hideo Sekine (ds)